Yönetim Felsefesi

Yönetim Felsefesi


Yaratıcı ve dinamik bir çalışma anlayışına sahip olan Setaş, yetenekli insan kaynağı, güçlü teknik altyapı ve doğru finansal yönetim becerileri doğrultusunda varlığını sürdürür. Organizasyonunun sağlıklı işlemesi ve geleceği güvenli planlayabilmek için stratejik yönetim anlayışını uygular.

Uzman çözümleri ile hızlı hareket ederek, müşterilerinin soru ve sorunlarına yanıt bulurken, müşterilerinin rakipleri karşısında avantaj sağlayabilmeleri için onlarla proje işbirlikleri gerçekleştirir. Sosyal ve çevresel sorumlulukları benimser, çalışanlarına benimseterek ortak geleceğimiz ile ilgili farkındalık yaratır.

Biz Kimiz
 
- Müşteri odaklı ilkesini
- Bilgi ve inovasyon ile destekleyip
- Markamızın ve iş ortaklarımızın rekabet gücünü artıran sürdürülebilir bir gelecek için çalışan KİMYA firmasıyız

Gelecek Hedeflerimiz
- Renk bilgimizi
- POLİMER, KAPLAMA, TEKSTİL, KAĞIT sektöründe gelişen makine teknolojileri ile birleştirip 4. SANAYİ DEVRİMİ' ne  uygun YÜKSEK KİMYA yaratmak

Temel Değerlerimiz
- Etik değerlere uyum
- Müşteri Odaklılık
- Yeniliğe ve dönüşüme açıklık
- Ortak akıl ve bilgi paylaşımı
- Doğru planlama, doğru analiz

Temel Özelliklerimiz
- Çalışma enerjimiz
- Bilgi ve tecrübe birikimimiz
- Takım çalışmamız
- Sürekli öğrenme isteğimiz
- Alçak gönüllü yaklaşımımız

Etik Değerlerimiz
 

  • Doğruluk

Firmamız tüm faaliyetlerinde müşterileri, çalışanları, hissedarları, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde doğruluk ilkesine bağlıdır. 

  • Eşitlik

Firmamız iş ilişkilerinde yaş, cinsiyet, etnik köken, siyasal düşünce, felsefî inanç, din, cinsel tercih, fiziksel görünüm, sağlık, sendika üyeliği ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapmaz. 

  • Güvenilirlik

Firmamız tüm hizmet ve işlemlerinde, müşterilere ve paydaşlarına karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermeyi benimser. 

  • Çevreye karşı Sorumluluk

Firmamız çevrenin korunması konusunda duyarlıdır, çevrenin korunmasının teşvik edilmesine yönelik çalışmalara aktif olarak katılır ve toplumda çevresel konulardaki duyarlılığın gelişmesini amaçlar. Tüm süreçlerinde ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurur. Doğal kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerimizden kaynaklanan atıklarımızın mümkün olabilecek en az düzeye indirilebilmesi için çalışmalar yürütür.

Yasalara ve Mevzuata Uygunluk

Firmamız çalışmalarını Türkiye Cumhuriyetin tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür. Firmamız mevzuat ve yasaları yakından takip ederek uyum için gerekli tedbirleri alır.          

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi:

ISO 9001 belgesi ile birlikte Setaş Kimya, ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışını benimseyerek ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini güvence altına almıştır.

Setaş Kimya, ilk Yönetim sistemleri çalışmalarına 1994 yılında başlanmış ve uygulamaya geçirmiştir. 

Setaş Kimya ISO 9001 standardı kapsamında her yıl denetlenmekte, uygulanan Kalite Yönetim Sistemi yeni uygulamalar ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak güncellenmekte ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Yapılan yıllık denetimler doğrultusunda öngörülen aksiyonlar yerine getirilip kaliteli ürün sürekliliği sağlanmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimiz ile birlikte aşağıda belirtmiş olduğumuz faydalar sağlanmaktadır;
- Müşteri memnuniyeti - istenen özelliklerde ürün teslimatı yoluyla,
- Müşteri taleplerinin eksiksiz karşılanmasının yanı sıra işletme maliyetlerinin azaltılması
- Proseslerin sürekli geliştirilmesi
- İşletme verimliliğinin arttırılması. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi paralelinde şirketimiz aşağıdaki 8 ilkeyi benimseyerek yoluna devam etmektedir.
- Müşteri odaklılık
- Liderlik
- Çalışanların katılımı
- Proses yaklaşımının kullanılması
- Yönetime sistemli yaklaşım
- Karar vermek için gerçekleri kullanma yaklaşımı
- Karşılıklı yarar sağlayan tedarikçi taşeron ilişkileri
- Sürekli iyileştirme 

*** Şirketimizin ISO 9001 standardına ilişkin değerlendirilmesi İngiltere kökenli NQA firması tarafından yürütülmektedir. Sertifikamız için lütfen Tıklayınız

ISO14001:2008 Çevre Yönetim Sistemi: 
Sürdürülebilir bir operasyon, operasyon mükemmellik ve yüksek verimliliği sağlamak için, çevre ile uyumlu bir şekilde çalışmak temel önceliklerimiz arasındadır. Bu nedenle yasa ve yönetmeliklerce belirlenmiş kurallara tam uyum göstermek SETAŞ için azami derecede önemlidir. 

Setaş Kimya olarak ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkiler ve ekolojik kriterler dikkate alınarak ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile çevre politikamızdan taviz vermeden üretim yapmaya devam etmekteyiz. Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yıllık yapılan iç denetimlerimizde ve Çerkezköy Organize Sanayi bölgesi vb kamu kurumlarının yapmış olduğu dış denetimler ile çevreye verilen atıklarımız kontrol altında tutulmaktadır. Çevre mevzuatlarına uygun bir şekilde atık bertarafı gerçekleştirilmekte, atık su yönetimi uygun arıtma yöntemleri ile sağlanmaktadır.

*** Şirketimizin ISO 14001 standardına ilişkin değerlendirilmesi İngiltere kökenli NQA firması tarafından yürütülmektedir. Sertifikamız için lütfen Tıklayınız

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı: 
Şirket olarak verimlilik arttırma isteğimizin yanında Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı başlıca sorumluluğumuz olarak görüyor, operasyonlarımıza ilişkin risklerin periyodik olarak analiz edildiği önleyici tedbirlerin alındığı ve olası acil durumlara ilişkin eylem planlarının oluşturulduğu iş sağlığı ve iş güvenliği yönetimini benimsiyoruz.

Çalışma koşullarının sahip olduğu risklerin analiz edilerek en düşük seviyeye çekilmeye çalışılması Setaş Kimya' nın öncelikli amaçlarından biridir. Bu amaç doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği konusunu çalışanların güvenlik kültürüne sahip olması, ve iş sağlığı ve güvenliği konusunun sistematik bir şekilde ilerlemesi için OHSAS 18001 çalışmaları devam etmektedir. 2017 sezonunda OHSAS 18001 belgesinin alınması amaçlanmaktadır.

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği standardı ile kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını/yavaşlamasını önleyerek cezaları/tazminatları azaltmak, gelişmiş risk yönetimi-potansiyel olayların ve kazaların tanımlanması ve gereken kontrollerin ve önlemlerin uygulanması ile potansiyel kazaları önlemek amaçlanmaktadır.

** Şirketimizin çalışmalarını yaptığı OHSAS 18001 standardı denetimleri çevre ve kalite yönetim sistemlerinde olduğu gibi İngiltere kökenli NQA firması tarafından yapılacaktır. 

***Tüm Yönetim Sistemleri uygulamalarında QDMS Yazılım programı kullanılmaktadır. 

ISO 27001:2013
Çözüm ortağı olarak çalışanları ve paydaşları ile değer yaratan firmamız için bilgiyi korumak temel hedefimizdir.

Bilgi Güvenliğinin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlik ile ilgili güvenlik risklerini analiz eder, belirlenen riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek ya da ortadan kaldırmak için bilgi güvenliği risk yönetimini Setaş Kimya olarak tüm süreçlerimizde uygularız.
 
Setaş Kimya ;

- Bilgi Güvenliğini kurumsal bir sorumluluk olarak ele alır, bilgi güvenliği yönetimi ve kontrolleri için gerekli kaynağı ayırır, yetki ve sorumlulukları belirler, periyodik olarak gözden geçirir ve tüm paydaşlarımızla birlikte farkındalık çalışmaları düzenleriz
- Kritik süreçlerin sürekliliğini sağlayarak işlerimize ve paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızı yerine getirmek için iş sürekliliğini planlar, geliştiririz. Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için sistem kurar ve önlemler alırız.
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO 27001:2013 e göre yönetmeyi, İlgili mevzuatı takip etmeyi, uygulamayı sağlamak için prosedür ve talimatları hazırlamayı, muhtemel ihlalleri önlemek üzere gerekli tedbirleri almayı ve sürekli gelişim için çalışmayı taahhüt ederiz.

Profil

Elektrostatik Toz Boya

» Aluminyum Dış Cephe Sistemleri
»Şehir mobilyaları
»Mutfak ve Beyaz Eşya Sistemleri
»Raf ve Market Sistemleri
Ȃevre Sistemleri

Toz Boya

» Isıtma ve Soğutma Sistemleri
»Otomotiv ve Oto Yan Sanayi
»Aydınlatma Sistemleri
»Kapı ve Pencere Sistemleri
» Özel Ürünler

İletişim

Adres :  Çerkezköy Organize San. Bölgesi İsmet Paşa Mah. 2.sok. No:7 59520 
Kapaklı / Tekirdağ / Türkiye
Tel.:+90 282 758 17 85
E-mail  : setacoat@setas.com.tr